Co je běžný metr (bm)? Význam zkratky bm

Běžný metr (bm) je měrná jednotka, používaná při nákupu textilní metráže (látek). Látky se vyrábějí po rolích.

 

Běžný metr představuje obsah (obdélníku) daného materiálu o délce 1 metr a se šířkou odpovídající šířce této role.

 

Pokud má například role šířku 1,5 m, bude 10 běžných metrů (10 b. m.) představovat obsah 15 m². 
U různých šířek role by přepočítávání na metry čtvereční bylo obtížnější, proto se používá běžného metru.

 

Co je běžný metr (bm)